Konferencja CINTIA 2022 - baner

O konferencji CINTiA 2022

W dniach 20-21 września 2022 roku w Krakowie odbędzie się pierwsza edycja międzynarodowej konferencji analitycznej pt. „Criminal Intelligence – New Trends in Analysis Conference 2022” (CINTiA 2022). Wydarzenie organizują Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

CiNTiA 2022 będzie składać się z dwóch paneli: praktycznego oraz naukowego. Podczas pierwszego z nich dostawcy nowoczesnych technologii z zakresu analizy kryminalnej zaprezentują swoje najnowsze rozwiązania. Sesja naukowa poświęcona natomiast będzie przybliżeniu wyników badań akademickich, z uwzględnieniem wskazania trendów oraz kierunków rozwoju obszaru będącego tematem spotkania.

Celem konferencji jest umożliwienie transferu wiedzy pomiędzy przedstawicielami służb, dostawcami narzędzi do prowadzenia analizy kryminalnej a reprezentantami świata nauki. Poprzez udział w prezentacjach nowych technologii oraz zapoznanie się z wynikami prac badawczych, przedstawiciele organów ścigania zdobędą wiedzę, która pozwoli im usprawnić proces analizy kryminalnej. Wpłynie to na ogólną poprawę poziomu bezpieczeństwa publicznego. Z drugiej strony informacja zwrotna od funkcjonariuszy na temat przedstawionych rozwiązań pozwoli firmom w większym stopniu dopasować w przyszłości swoją ofertę do oczekiwań użytkowników końcowych.

Adresatami konferencji są zarówno przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak i naukowcy zajmujący się w swojej codziennej pracy analizą kryminalną. Dla wymienionych dwóch grup udział w CINTiA 2022 jest bezpłatny. Ze względu na międzynarodowy charakter wydarzenia organizatorzy przewidują zapewnienie tłumaczenia symultanicznego z języka angielskiego na polski.

Komitet Naukowy konferencji CINTIA 2022:

  1. Prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki – Akademia Górniczo-Hutnicza
  2. Prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – Akademia Kaliska
  3. Prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski – Akademia Górniczo-Hutnicza
  4. Prof. Dirk Labudde – University of Applied Sciences, Mittweida
  5. Dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, prof. ASW – Akademia Sztuki Wojennej
  6. Dr hab. inż. Jerzy Kosiński, prof. AMW – Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  7. Dr hab. inż. Jerzy Zawisza, prof. WWSB – Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
  8. Dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza
  9. Dr hab. inż. Paweł Chodak, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza
  10. Dr hab. inż. Paweł Topa, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza

Zarejestruj się

Program

*Agenda będzie aktualizowana.*

Organizatorzy

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zrzesza przedstawicieli służb odpowiedzialnych za porządek publiczny, którzy razem z praktykami w dziedzinie bezpieczeństwa i nauki, rozwijają nowoczesne technologie i wspierają rozwiązania prawne mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Podstawą kooperacji jest wspólna realizacja krajowych i europejskich projektów badawczo-rozwojowych. PPBW wspiera wymianę wiedzy pomiędzy służbami mundurowymi a światem nauki na poziomie polskim i europejskim. Od 2005 roku Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zorganizowała oraz współorganizowała ponad 40 krajowych i międzynarodowych konferencji. PPBW oferuje także szkolenia i audyty z zakresu bezpieczeństwa (w 2018 i 2019 roku przeszkolono ponad 7500 osób)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest nowoczesną uczelnią publiczną rozwijającą partnerską współpracę z uczelniami w kraju, Europie i na świecie. Priorytetem AGH jest realizacja zadań wkomponowanych w trójkąt wiedzy: kształcenie – badania naukowe – innowacje. Akademia Górniczo-Hutnicza jest uniwersytetem technicznym, w którym nauki ścisłe mają bardzo silną reprezentację i stanowią podstawę rozwoju szerokiego spektrum nauk stosowanych przy stopniowo wzrastającej roli nauk społecznych i humanistycznych. Zgodnie ze światowymi trendami rozwoju AGH tworzy nowe ścieżki kształcenia, ale zachowuje też klasyczne kierunki, niezbędne do prawidłowego rozwoju nauki, techniki oraz gospodarki.

i-LEAD to projekt finansowany przez Komisję Europejską, realizowany w ramach programu Horyzont 2020. i-LEAD zrzesza organy ścigania z całej Europy, które pracują wspólnie nad rozwikłaniem wielu złożonych problemów dotyczących tematów związanych z przestępczością. Oprócz zadania stworzenia trwałej sieci praktyków, w ramach projektu zostaną opracowane zalecenia na poziomie UE związane z technologią, normami i możliwościami udzielania zamówień, które mogą zwiększyć wykorzystanie innowacji i interoperacyjność między organami ścigania. W ten sposób wzrośnie prawdopodobieństwo zakończenia z powodzeniem dochodzeń prowadzonych przez organy ścigania – zwłaszcza w przypadku przestępstw transgranicznych.

Prezenterzy

Dirk Labudde, Forensic Science Investigation Lab (FoSIL), University of Applied Sciences, Mittweida

Dr Dirk Labudde od 2009 roku jest niemieckim naukowcem z zakresu informatyki i kryminalistyki na Univeristy of Applied Sciences w Mittweidzie. W 2014 r. założył pierwszy niemiecki program studiów licencjackich pn. Ogólna i Cyfrowa Kryminalistyka i krótko po tym został mianowany profesorem. Od 2017 r. jest także dyrektorem Laboratorium Edukacyjnego Fraunhofer Academy w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

W Mittweida University of Applied Sciences kieruje również grupą badawczą FoSIL (Forensic Science Investigation Lab – Laboratorium Kryminalistyczne), która zajmuje się szerokim zakresem zagadnień kryminalistycznych. W tej dziedzinie prof. Labudde aktywnie działa również jako biegły sądowy w sądzie oraz jako doradca policji i prokuratury.  W 2014 roku za wybitną działalność dydaktyczną i badawczą otrzymał Saxon Teaching Prize.

David E. Williams, Microsoft, Director, Business Programs Public Safety & Justice

David Williams jest kluczowym członkiem światowego sektora publicznego Microsoft, koncentrującym się na bezpieczeństwie publicznym i rozwiązaniach dla wymiaru sprawiedliwości w zakresie dochodzeń i analiz. Pasjonuje się bezpieczeństwem publicznym i zastosowaniem technologii do wspomagania i pomocy ludzi chroniących obywateli na całym świecie. Ściśle współpracuje z partnerami firmy, zespołami terenowymi i klientami w tym obszarze. Zanim dołączył do Microsoftu, Dave spędził 10 lat na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach technologicznych zajmujących się wywiadem, śledztwami i analizą danych. Konsultował rozwiązania i problemy na całym świecie w dziedzinie obrony i wywiadu, a także w organach ścigania na wszystkich szczeblach. Dave przeszedł na emeryturę jako major Armii Stanów Zjednoczonych, gdzie służył przez 24 lata jako żołnierz, podoficer i oficer w oddziałach piechoty, łączności i spraw cywilnych.

Damien Martinez, Facepoint

Damien Martinez jest założycielem i dyrektorem generalnym FACEPOINT – firmy specjalizującej się w rozwiązaniach technologicznych z zakresu wywiadu kryminalnego w oparciu o obraz. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. ryzyka na Europę w Thomson Reuters. Przez ostatnie 15 lat specjalizował się w zapobieganiu finansowaniu terroryzmu. 

Swoje doświadczenie zdobył, pracując jako śledczy przy zbiorowym pozwie z 11 września 2001 r. dotyczącym finansowania Al-Kaidy, następnie jako ekspert dla Szwajcarskiej Policji Federalnej, a także w roli wyspecjalizowanego inspektora zgodności w centrali Credit Suisse w Zurychu. Damien jest również współzałożycielem Centrum Analizy Terroryzmu – wiodącego europejskiego think tanku z siedzibą w Paryżu.

Stephane Goddé, Szef działu EMEA Fraud & Security Intelligence w sektorze usług rządowych i niefinansowych w SAS Institute

Stephane Goddé jest byłym belgijskim funkcjonariuszem organów ścigania, który pełnił funkcję komisarza sądowego w Federalnej Jednostce ds. Przestępstw Komputerowych oraz w Międzynarodowym Wydziale ds. Oszustw i Korupcji w Policji Federalnej. Prowadził dochodzenia w sprawach podatkowych, prania brudnych pieniędzy, korupcji publicznej, cyberprzestępczości, kradzieży tożsamości, narkotyków i finansowania terroryzmu. Zanim zajął się analityką danych, pracował jako oficer bezpieczeństwa IT w banku oraz jako konsultant w KPMG. Od ponad dwóch lat jest szefem działu Fraud & Security dla Government, Retail, Telco & CMPI w regionie EMEA, a także liderem projektu w obszarze Public sub-sector. Stephane z pasją pomaga klientom w cyfrowych transformacjach ich firm, myśląc przy tym nieszablonowo. – Nie twórz problemów, jeśli na każdy z nich istnieją rozwiązania – to motto towarzyszące mu w codziennej pracy

Antonio Navarro, Senior Business Solution Manager, EMEA CXP Fraud & Security Intelligence Practice, SAS Institute

Antonio jest specjalistą w dziedzinie przestępstw finansowych z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy z organizacjami sektora publicznego w obszarze Fraud & Security Intelligence. Przez ostatnie 4 lata pracował w regionie EMEA, dostosowując najwyższej klasy rozwiązania analityczne do procesów biznesowych klientów oraz projektując krótko i średnioterminowe strategie wdrożeniowe, które gwarantują wartość dostarczaną przez narzędzia analityczne w wielu różnych organizacjach sektora publicznego.

Charles Brown, Blackdot Solutions Ltd

Charles posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pomaganiu organizacjom sektora publicznego i prywatnego w zakresie zarządzania zagrożeniami i ryzykiem. Prowadził złożone dochodzenia i zadania wywiadowcze dla największych banków, kancelarii prawniczych i korporacji na świecie, a także doradzał rządom w wielu krytycznych kwestiach z zakresu bezpieczeństwa.

Mats Isakson, Technical Account Expert, Cellebrite

Były inspektor w szwedzkiej policji. Mats łączy doświadczenie zebrane w organach ścigania, 15 lat pracy jako Specjalista ds. Informatyki w Policji z działalnością w sektorze prywatnym (4 lata pracy jako ekspert ds. informatyki i cyberbezpieczeństwa). Mats posiada tytuł magistra inżyniera informatyki i mieszka w Szwecji. Rok temu dołączył do Cellebrite jako Ekspert ds. Przedsprzedaży nadzorujący kraje nordyckie.

Płk rez. Sławomir Jakubiuk, Esri Polska, Sektor Administracji Centralnej i Bezpieczeństwa

Służył 25 lat w Wojsku Polskim na stanowiskach związanych z analizami przestrzennymi oraz rozpoznaniem obrazowym. Ukończył specjalistyczne kursy w Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej oraz Szkole NATO w Oberammergau. Utworzył Szefostwo Rozpoznania Geoprzestrzennego, a następnie przez 5 lat kierował służbą rozpoznania geoprzestrzennego w Siłach Zbrojnych RP. Był konsultantem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w budowie systemu GIS na potrzeby walki z COVID-19. Od roku kieruje sektorem bezpieczeństwa w Esri Polska.

Maciej Piaskowski, Esri Polska, Dział Technicznego Wsparcia Sprzedaży

Absolwent SGGW. Od 15 lat zajmuje się systemami informacji geograficznej (GIS), od ponad 10 lat w Esri Polska. Obecnie kieruje Zespołem Technicznego Wsparcia Sprzedaży. Specjalizuje się w rozwiązaniach analitycznych oraz umożliwiających współdzielenie informacji w organizacjach.

Gilles Andre, IDEMIA

Był pionierem w przetwarzaniu Big Data, wydając pierwszą platformę ETL już w 1997 roku. Jako przedsiębiorca w dziedzinie danych i sztucznej inteligencji wciąż wprowadzał innowacje poprzez różne inicjatywy, mające na celu przekształcenie heterogenicznych informacji w jednolity model wiedzy. Gilles jest obecnie założycielem i dyrektorem generalnym OPPSCIENCE, francuskiej firmy, która opublikowała pierwszą platformę do zarządzania analizą intelligence. Łączy ona 25 lat doświadczenia i badań dla nietechnicznych użytkowników, aby autonomicznie wykorzystać Big Data i AI w ich procesach decyzyjnych.

Ohad Gross, Business Development Director, International, Cellebrite

Ohad jest Starszym Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu Międzynarodowego w firmie Cellebrite odpowiedzialnym za jej rozwój i promocję oraz o dbanie o możliwości biznesowe. Ohad posiada ponad 20 lat doświadczenia na stanowiskach związanych z globalnym rozwojem biznesu. Przed dołączeniem do Cellebrite w grudniu 2021 roku pracował w Intelu jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu zarówno w Izraelu, jak i w USA.

mł. insp. w st. spocz. Radosław Ostoja-Domaradzki, emerytowany oficer Policji, International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts

Wstąpił do Policji w 1995 roku. Pięć lat później, po nagradzanej i efektywnej służbie w pionie kryminalnym, został pierwszym certyfikowanym analitykiem kryminalnym w nowo utworzonej (pierwszej w Polsce) Sekcji Analizy Kryminalnej KWP we Wrocławiu. Prowadził i nadzorował wiele analiz – między innymi w niezwykle prestiżowej sprawie seryjnego zabójcy – krypt. Skorpion. Równocześnie współtworzył program szkolenia polskich analityków kryminalnych. W latach 2003-2005 był Naczelnikiem Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Analizy Kryminalnej (tzw. Wydziału VIII) w Centralnym Biurze Śledczym (CBŚ).

Po wejściu Polski do UE, w latach 2005-2016 pracował jako analityk kryminalny w Europolu. w tym przez ostatnich 7 lat jako szef analityków w projekcie Twins zajmującym się ściganiem przestępców wykorzystujących seksualnie dzieci. W latach 2016-2017 był agentem Interpolu w Lyon, gdzie również służył w jednostce zwalczającej czyny pedofilskie W 2017 roku powrócił do Europolu, gdzie ponownie zajmuje pozycję szefa zespołu analityków w projekcie Twins. Od 2003 roku jest członkiem stowarzyszenia International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA), zaś od 12 lat jest (wybieranym co dwa lata) członkiem zarządu IALEIA, gdzie pełni funkcję Dyrektora Międzynardowego.

Aleksander Goszczycki, MATIC SA

Ekspert w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz biznesowego podejścia do informatyki. Ma ponad 20 lat doświadczeń w zabezpieczaniu i ochronie skomplikowanych heterogenicznych rozwiązań informatycznych w dużych organizacjach. W ciągu swojej kariery zawodowej zarządzał projektami w wielu organizacjach rządowych i spółkach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju. Aleksander Goszczycki pracuje na stanowisku Dyrektora Zarządzającego w MATIC. Kierowany przez niego zespół zajmuje się poprawą bezpieczeństwa instytucji państwowych w cyberprzestrzeni oraz wdrażaniem dostępnych technologii w celu ochrony infrastruktury krytycznej i poprawy bezpieczeństwa publicznego. 

Jesper Andersen, XCI A/S

Jesper jest Dyrektorem Handlowym i współzałożycielem XCI A/S, prywatnej duńskiej firmy, skupiającej się na tworzeniu najlepszych na świecie rozwiązań do walki z cyberprzestępczością. Ma ponad 20 lat doświadczenia w biznesie na różnych stanowiskach.

Pozostały czas do konferencji CINTIA 2022:
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Miejsce

Miejsce konferencji:
Instytut Informatyki AGH,
ul. Kawiory 21 (Budynek D17)
30-055 Kraków

Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Możliwa jest rezerwacja noclegu ze zniżką 8% w AC Hotel by Marriott Krakow (al. 3 Maja 51, 30-062 Kraków) dokonywana indywidualnie przez gości na hasło „CINTIA2022” na adres e-mail: reservation@ackrakow.com

Kontakt

Magłorzata Wolbach

Małgorzata Wolbach

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Projektów
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
e-mail: malgorzata.wolbach@ppbw.pl