Konferencja CINTiA 2023

Z przyjemnością informujemy, że trzecia edycja konferencji „Criminal Intelligence – New Trends in Analysis Conference 2024” (CINTiA 2024) odbędzie się w dniach 24-26 września 2024 r. w Krakowie.

O konferencji CINTiA 2023

Za nami druga edycja międzynarodowej konferencji analitycznej pt. „Criminal Intelligence – New Trends in Analysis Conference 2023” (CINTiA 2023). Jest to spotkanie służb, dostawców technologii i przedstawicieli nauki specjalizujących się w analizie kryminalnej. Wydarzenie organizowane przez PPBW, AGH oraz europejski projekt CYCLOPES odbyło się w dniach 19-21 września 2023 roku w Krakowie.

Podczas trzech dni konferencji uczestnicy zapoznali się z innowacyjnymi narzędziami i wynikami badań akademickich poprzez:

  • panel konferencyjny,
  • warsztaty,
  • stoiska firm.

CINTiA 2023 składała się z dwóch paneli: praktycznego oraz naukowego. Podczas drugiego z nich zostały przedstawione wyniki badań akademickich, z uwzględnieniem trendów i kierunków rozwoju zagadnienia związanego z tematem spotkania. Panel praktyczny pozwolił natomiast dostawcom nowoczesnych technologii na zaprezentowanie najnowszych rozwiązań w następujących obszarach:

  1. Analiza kryminalna dla służb ochrony porządku publicznego, obrony i bezpieczeństwa wewnętrznego.
  2. Prawnie usankcjonowane przechwytywanie danych i prowadzenie dochodzeń.
  3. Monitoring mediów społecznościowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i analiz.
  4. Cyberbezpieczeństwo i gromadzenie informacji o zagrożeniach.
  5. Monitorowanie przepływu i analizy danych w Dark Webie, w tym transakcji Bitcoin, Altcoin i Blockchain.
  6. Informatyka śledcza.

Celem konferencji było umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami służb mundurowych, dostawcami narzędzi do prowadzenia analizy kryminalnej i reprezentantami świata akademickiego. Udział organów ścigania w prezentacjach nowych technologii i zapoznanie się z wynikami prac naukowych pozwoliły na zdobycie wiedzy niezbędnej do usprawnienia procesów analizy kryminalnej. Tym samym CINTiA 2023 wpłynęła pozytywnie na ogólną poprawę poziomu bezpieczeństwa publicznego. Z drugiej strony, informacja zwrotna od funkcjonariuszy na temat przedstawionych rozwiązań pozwoli firmom w większym stopniu dopasować w przyszłości swoją ofertę do oczekiwań użytkowników końcowych.

Adresatami konferencji byli przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i naukowcy wykorzystujący w swojej codziennej pracy analizę i wywiad kryminalny. Ze względu na międzynarodowy charakter konferencji organizatorzy zapewnili usługę tłumaczenia symultanicznego.

Regulamin konferencji CINTiA 2023

Raport podsumowujący CINTiA 2023

Zdjęcia: Hubert Malinowski, AGH

Patronat Honorowy

……………………………………………………………………………………..

Zarejestruj się

Rejestracja na konferencję CINTiA 2023 dobiegła końca. Dziękujemy za liczne zainteresowanie wydarzeniem!

Organizatorzy

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zrzesza przedstawicieli służb odpowiedzialnych za porządek publiczny, którzy razem z praktykami w dziedzinie bezpieczeństwa i nauki rozwijają nowoczesne technologie i rozwiązania prawne mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Podstawą kooperacji jest wspólna realizacja krajowych i europejskich projektów badawczo-rozwojowych. PPBW wspiera wymianę wiedzy pomiędzy służbami mundurowymi a światem nauki na poziomie polskim i europejskim. Od 2005 roku Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zorganizowała oraz współorganizowała ponad 40 krajowych i międzynarodowych konferencji. PPBW oferuje także szkolenia i audyty z zakresu bezpieczeństwa (dotychczas przeszkolono blisko 21 tys. osób).

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest nowoczesną uczelnią publiczną rozwijającą partnerską współpracę z uczelniami w kraju, Europie i na świecie. Priorytetem AGH jest realizacja zadań wkomponowanych w trójkąt wiedzy: kształcenie – badania naukowe – innowacje. Akademia Górniczo-Hutnicza jest uniwersytetem technicznym, w którym nauki ścisłe mają bardzo silną reprezentację i stanowią podstawę rozwoju szerokiego spektrum nauk stosowanych przy stopniowo wzrastającej roli nauk społecznych i humanistycznych. Zgodnie ze światowymi trendami rozwoju AGH tworzy nowe ścieżki kształcenia, ale zachowuje też klasyczne kierunki, niezbędne do prawidłowego rozwoju nauki, techniki oraz gospodarki.

CYCLOPES to 5-letnia inicjatywa koordynowana przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Intencją projektu jest zbudowanie sieci praktyków z całej Europy posiadających szerokie doświadczenie w dziedzinie zwalczania cyberprzestępczości. Główny cel działań to określenie braków i wymogów służb w zakresie zdolności do walki z przestępstwami online oraz dzielenia się najlepszymi praktykami. Ponadto zadanie CYCLOPES stanowi zapewnienie stałego dialogu z przedstawicielami przemysłu i środowisk akademickich, którzy prowadzą badania nad rozwiązaniami wspomagającymi eliminowanie cyberprzestępczości oraz dostarczają ich wyniki.

Konferencji CINTIA 2023 za nami!

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Miejsce

Miejsce konferencji:
Instytut Informatyki AGH,
ul. Kawiory 21 (Budynek D17)
30-055 Kraków

Kontakt

Magłorzata Wolbach

Małgorzata Wolbach

Specjalistka ds. Realizacji Projektów
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
e-mail: malgorzata.wolbach@ppbw.pl

Jadwiga Pużycka

Specjalista ds. Administracyjno-Biurowych
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
e-mail: jadwiga.puzycka@ppbw.pl