RADPol2020 - baner

O konferencji RADPol2020

Konferencja RADPol2020, czyli „Radykalizacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – trendy, wyzwania i możliwości przeciwdziałania” to wspólna inicjatywa trzech europejskich projektów badawczych: MINDb4ACT, CHAMPIONs oraz BRAVE, finansowanych w ramach programów Komisji Europejskiej H2020 i ISF-P. Głównym organizatorem jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – partner projektu MINDb4ACT, natomiast współorganizatorem konferencji jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Konferencja była zaplanowana w Poznaniu, jednak z powodu pandemii COVID-19 jej formuła została zmieniona. RADPol w nowej odsłonie to trzy webinaria prowadzone na żywo oraz cztery panele ekspertów. Prosimy o zarezerwowanie w kalendarzach trzech czwartków z RADPol – 18 czerwca 2020, 25 czerwca 2020 oraz 2 lipca 2020.

Celem konferencji jest umożliwienie dialogu na temat trendów w zakresie różnych form radykalizacji spotykanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz związanych z nimi wyzwań. Ponadto, celem jest także podzielenie się doświadczeniami oraz sprawdzonymi rozwiązaniami w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku, a także przedstawienie najnowszych rezultatów badań oraz istoty współpracy wielopodmiotowej.

Konferencja RADPol2020 jest skierowana do szerokiego grona praktyków z całej Europy zaangażowanych w monitorowanie, zapobieganie i przeciwdziałanie radykalizacji na różnych poziomach, w tym także przedstawicieli służb mundurowych, decydentów politycznych, przedstawicieli administracji samorządowej oraz centralnej, przedstawicieli instytucji publicznych (np. pomocy społecznej, kuratorów sądowych), przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za opracowywanie strategii nt. przeciwdziałania różnym formom radykalizacji od szczebla lokalnego po europejski, naukowców, przedstawicieli instytucji pozarządowych oraz innych podmiotów, zainteresowanych tematyką wydarzenia.

Program i formuła

Szczegółowa formuła wydarzenia RADPol obejmuje trzy webinaria i cztery panele ekspertów:

  1. Webinarium 1: Research Day – „W kierunku praktyki i polityki opartej na dowodach: Co projekty badawcze oferują praktykom w zakresie zapobiegania radykalizacji?” – 18 czerwca 2020 r., godzina 10:00-11:30.

Podczas webinarium zaprezentowane zostaną praktyczne wyniki projektów: MINDb4ACT, CHAMPIONs i BRAVE. Celem jest pokazanie, że wyniki pochodzące z projektów badawczo-rozwojowych mogą wspierać poprawę praktyki i polityki w dziedzinie zapobiegania radykalizacji.

  1. Webinarium 2: Policy Event – „Wymiana spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie przeciwdziałania radykalizacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” – 25 czerwca 2020 r., godzina 10:00-12:35.

Policy event to wydarzenie wysokiego szczebla z udziałem ekspertów, które będzie miało na celu dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz formami przeciwdziałania radykalizacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas tego webinarium, w gronie ekspertów skupimy się na trendach, wyzwaniach i najnowszych wynikach badań w tej dziedzinie w ramach dwóch paneli ekspertów:

  • Panel Ekspertów nr 1: Obecne trendy radykalizacji w Europie Środkowej i Wschodniej.
  • Panel Ekspertów nr 2: Prawicowy ekstremizm w Europie Środkowej i Wschodniej – kontekst, wyzwania, najnowsze wyniki badań i najlepsze praktyki.
  1. Webinarium 3: Policy Event – „Robiąc to lepiej: Poprawa polityk i praktyk w zakresie walki z radykalizacją w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” – 2 lipca 2020 r., godzina 10:00-12:25.

Podczas tego webinarium prelegenci będą rozmawiać o znaczeniu i dobrych praktykach współpracy wielopodmiotowej w przeciwdziałaniu radykalizacji, a także o roli płci w kontekście ekstremizmu. Webinarium składać się będzie z dwóch paneli ekspertów:

  • Panel Ekspertów nr 3: Rola współpracy wielopodmiotowej i wspólne działania w zakresie przeciwdziałania radykalizacji – historie zakończone sukcesem i dobre praktyki.
  • Panel Ekspertów nr 4: Rola płci a ekstremizm o niereligijnym podłożu.

*Program konferencji będzie na bieżąco aktualizowany.

RADPol2020 w liczbach:

3 webinaria

4 panele Ekspertów

21 prelegentów

200 uczestników

Materiały do pobrania

Organizatorzy

MINDb4ACT

Międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy koordynowany przez hiszpańską instytucję Royal Elcano Institute. W skład konsorcjum wchodzi 17 partnerów z 9 państw Unii Europejskiej. Celem projektu jest ulepszenie najważniejszych strategii i programów w zakresie zwalczania różnych form radykalizacji w krajach reprezentowanych w konsorcjum (Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania Niemcy, Polska, Wielka Brytania oraz Włochy), generując nowe polityki przeciwdziałania ekstremizmowi, badające nowe spostrzeżenia i łącząc się ze służbami poprzez ekosystemy współpracy (tzw. „żywe laboratoria”, zdefiniowane jako innowacyjne, otwarte, partycypacyjne, zorientowane na użytkownika środowiska).

CHAMPIONs

Projekt jest koordynowany przez rumuński Instytut Działań, Szkoleń i Badań Pokojowych (PATRIR), a w skład konsorcjum wchodzi ośmiu partnerów z całej Europy. Głównym celem projektu jest powołanie stałych, lokalnych grup operacyjnych, pracujących w terenie, w skład których wchodzą praktycy reprezentujący różne dziedziny nauki, obszary pracy i instytucje, bezpośrednio zajmujące się zjawiskiem radykalizacji.

BRaVE

Projekt jest koordynowany przez Europejski Instytut Uniwersytetu we Florencji. Konsorcjum składa się z sześciu partnerów, w tym trzech organizacji obywatelskich i trzech uniwersytetów. Projekt ma na celu zgromadzenie szerokiego zakresu wiedzy specjalistycznej, od naukowców po osoby pracujące nad budowaniem odporności na brutalny ekstremizm i polaryzację.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jest aparatem pomocniczym Zarządu i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Urząd dzieli się na 20 departamentów i 11 biur, które przy wykonywaniu swoich zadań współdziałają z Sejmikiem i jego Komisjami, Zarządem, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jest współorganizatorem konferencji RADPol2020.

Biuro konferencji

Natalia Jarmużek-Troczyńska 
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Koordynator Konferencji

natalia.jarmuzek@ppbw.pl
tel.: (61) 663 02 21
kom.: 665 150 228

Klaudia Kaczmarek
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Opiekun Konferencji

klaudia.kaczmarek@ppbw.pl
tel.: (61) 663 02 21
kom.: 501 325 214